RESAN PROCESS

     
Resan – en inbjudan till frihet!

Resan är en djupgående naturlig självläkande process på cellnivå, som Brandon Bays , författare till boken Resan skapade när hon 1992 fick en tumör i magen stor som en fotboll. Brandon förklarades fullt frisk efter sex och en halv vecka – inga mediciner, ingen operation, ingen tumör!

Resanprocessen har sedan dess befriat tusentals människor från livslånga känslomässiga och fysiska blockeringar.

Resanprocessen kan beskrivas som en inre guidad meditation och visualisering som vägleder dig till den del av kroppen där det cellminne finns, som är förknippat med de känslor som orsakat dina blockeringar. Processen hjälper dig att frigöra dig från dessa blockeringar. Känslorna väntar på att du ska komma dit, lyssna på dem och känna dem .

Dessa känslor för dig till din inre glädje och gränslösa kraft – till din sanna frihet!

Vem har glädje av Resan? Svaret är enkelt: I princip alla. De flesta av oss har upplevt känslor, trauman och även sjukdomar som begränsar våra liv. Dessa erfarenheter och känslor hindrar oss från att leva våra liv, helt och fullt som ett uttryck för vår högsta och sanna potential.
 
 

Det som behövs från dig är en önskan och en längtan att bli fri!


Resan är en fantastisk vägvisare som hjälper
dig att läka din själ, hela ditt liv och bli sant fri!


 
"Djupt inom oss finns en enorm potential,
som bara väntar på att få öppna oss
för all den glädje, genialitet, frihet och
kärlek som finns inombords. "

Brandon Bays

Kontakta mig om du intresserad av en privat Resan process eller ring på tel 040-456102 dagtid.